O przedszkolu

O przedszkolu

o przedszkolu

Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Sopocie

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.