Rozkład dnia

Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

DZIECI MŁODSZE

6:30 – 9:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, czynności samoobsługowe przygotowujące do śniadania. Śniadanie.
9:00 – 10:00 Zabawy kształcące organizowane przez nauczyciela lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dziecka.
10:00 – 10:30 Gry i zabawy ruchowe, przyrodnicze, badawcze, obserwacje, czynności porządkowe, samoobsługowe.
10:30 II śniadanie.
10:45 – 12:00 Pobyt na powietrzu. Gry i zabawy ruchowe.
12:00 – 12:15 Obiad zupa, czynności samoobsługowe przygotowujące do odpoczynku.
12:15 – 13:15 Odpoczynek
13:30 – 14:30 Czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku. Obiad II danie.
14:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, indywidualne, wyrównawcze, czynności porządkowe, pobyt na powietrzu.

DZIECI STARSZE

6:30 – 9:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, czynności samoobsługowe przygotowujące do
śniadania. Śniadanie.
9:00 – 10:00 Zabawy kształcące organizowane przez nauczyciela lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dziecka.
10:00 – 10:30 Gry i zabawy ruchowe, przyrodnicze, badawcze, obserwacje, czynności porządkowe, samoobsługowe.
10:45 II śniadanie.
11:00 – 13:00 Pobyt na powietrzu. Gry i zabawy ruchowe, zabawy dowolne, indywidualne, wyrównawcze.
13:00 – 13:15 Obiad zupa, czynności samoobsługowe. Zajęcia indywidualne.
13:30 – 14:30 Czynności samoobsługowe przygotowujące do posiłku. Obiad II danie.
14:30 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, indywidualne, wyrównawcze, czynności porządkowe, pobyt na powietrzu.
 

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.