O przedszkolu

O przedszkolu

o przedszkolu

Programy nauczania

 

Programy wychowania przedszkolnego

zgodne z Podstawą programową obowiązującą od 1 września 2017r.

(Dz. U. z dn. 14 lutego 2017rr. Poz. 356):

 • „Kocham przedszkole” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Miszek
 • „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

 

Dodatkowe programy wychowania przedszkolnego:

 • Program autorski w zakresie edukacji zdrowotnej i społeczno-moralnej dla dzieci  w wieku od 3-6lat – Rada Pedagogiczna Przedszkola 12 w Sopocie
 • Muzyką malowane – Ewa Glich, Anna Piotrowska
 • Komunikacja przez dźwięk, słowo i ruch – Elżbieta Cudna, Mirosława Sakłak
 • „Taniec i muzyka – kluczem do integracji w grupie rówieśniczej” – Izabela Kukawka
 • „Aktywni dla życia- zdrowy i bezpieczny przedszkolak”- Katarzyna Borowska
 • Sportowe ZOO- Tomasz Frołowicz, Bogumiła Przysiężna
 • Mam zręczne ręce, potrafię więcej- Iwona Kierzek
 • Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej
 • „Poznaję świat, bo mam 6 lat”- Joanna Białobrzeska
 

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.