O przedszkolu

O przedszkolu

o przedszkolu

Założenia organizacji przedszkola

godlo_polski

Przedszkole jest placówką publiczną z oddziałem integracyjnym prowadzoną przez Gminę Sopot. Podstawową działalność przedszkola stanowi opieka i kształcenie około 120 dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia

 

Charakterystyka przedszkola

Istotną zaletą naszego przedszkola jest jego usytuowanie.

Leśna enklawa w niewielkim oddaleniu od morza – zwana Brodwino, to dzielnica Sopotu nad wyraz atrakcyjnie położona.

Przedszkole mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku z pięcioma dużymi, dostosowanymi do potrzeb dzieci salami, gabinetem terapii pedagogicznej oraz salką do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole otacza duży dobrze utrzymany ogród.
Pomieszczenia i wyposażenie placówki jest nowoczesne, a warunki zabawy i nauki atrakcyjne.Jesteśmy jedynym przedszkolem w mieście z oddziałem integracyjnym.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele.
Obowiązek przedszkolny realizowany jest w grupie dzieci pięcioletnich.
Dziecko 4 letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej.

 

Opłaty

Płatności należy dokonywać do dnia15 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto.

Na stronie internetowej systemu iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/ znajdują się aktualne informacje na temat wysokości opłat.