eTwinning: Seasons through the eyes of children- SPRING

27/05/2022 05:28

Kolejnym etapem udziału naszego przedszkola w projekcie eTwinning „Seasons through the eyes of children” jest prezentacja wiosennych inspiracji. https://www.storyjumper.com/book/read/122935552/Seasons-through-the-eyes-of-children