Język angielski, rozdział 5 „Pet race”

14/05/2022 21:43

Drodzy Rodzice,

Państwa dzieci z sukcesem ukończyły piąty rozdział podręcznika „Bugs Team Starter”. Tematem przewodnim rozdziału są zwierzęta (cat, dog, mouse, rabbit, parrot, fish). Dzieci wysłuchały historyjki „Pet race”, w której zwierzątka przygotowują się do wyścigu. Zanim się on rozpocznie wszystkie oprócz myszki przechwalają się swoimi umiejętnościami. Niestety szybko się zmęczyły a zwycięzcą została właśnie skromna mysz.

Podczas gier i zabaw Państwa dzieci nazywały poszczególne zwierzęta, opisywały ich kolory, mówiły o tym, jakie zwierzęta posiadają. Dodatkowo opisywały swoje umiejętności (run, fly, swim, jump) przy pomocy zwrotów „I can/can’t”. Śpiewały również piosenki: „Pets, pets”, „A mouse can run”.

W ramach zintegrowanego nauczania przedmiotowo- językowego dzieci rozpoznawały miejsca zamieszkania zwierząt, śpiewały piosenkę „On a farm” utrwalając strukturę „A … lives on/in…”

Życzymy dzieciom przyjemności z nauki języka angielskiego.