Moja rodzina.

25/05/2021 18:37

Na zajęciach układaliśmy z figur geometrycznych swoją rodzinę.