Przygotowania do akcji charytatywnej.

05/05/2021 15:53

Nasza grupa włączyła się do akcji charytatywnej, której celem jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Podjęliśmy to wyzwanie, ponieważ jest to szlachetna i bardzo potrzebna inicjatywa.