17-18.03.2021r. ,,Jak wyglądają wiosenne kwiaty”

24/03/2021 21:04

Dzieci zdobywały i utrwalały wiedzę przyrodniczą dotyczącą nazw kwiatów, budowy i ich wzrostu w oparciu o żywe eksponaty.

Z zaangażowaniem brały udział w zabawie badawczej, ruchowo – muzycznej, słuchowej oraz matematycznej. Dzieci uzupełniały również Kącik Przyrody. BRAWA DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY. Dzieci również rozwiązywały zagadki w oparciu o wiersz Anny Kamińskiej pt.,,Wiosenne Kwiaty”, oraz

przygotowały pracę plastyczną ,,Wesołe Kwiaty” techniką malowania suchymi pastelami.