„Nasza mała ojczyzna”

08/11/2020 19:54

Drodzy Rodzice!

W pierwszym tygodniu listopada rozmawialiśmy o wartości, jaką jest PATRIOTYZM. Mówiliśmy, że to miłość do Polski, ale także do naszej małej ojczyzny, czyli najbliższym otoczeniu, miejscowości, w której mieszkamy. Znamy nazwę naszej miejscowości, podejmujemy także próby zapamiętania swoich adresów:-) Wiemy, w jakim rejonie mieszkamy, poznaliśmy jego tradycje: umiemy rozpoznać strój regionalny…

Wiemy, że dom to nie tylko budynek, ale to przede wszystkim rodzina, miejsce, w którym czujemy się kochani. Wiemy, że przedszkole to nasz wspólny dom, czujemy się tu dobrze. Dbamy o naszą salę i nasze zasady, wspólnie się bawimy oraz pracujemy:-)

Przygotowujemy się do Narodowego Święta Niepodległości. Rozmawialiśmy o polskich symbolach narodowych i wykonaliśmy kokardy narodowe.

Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na określony temat, potrafimy globalnie odczytać wyrazy: mapa, Polska

Poznaliśmy literę d, D. Uczymy się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów. Wymyślamy zabawy z poznanymi literami (o, O; a, A; m, M; l, L; t, T; i, I; d, D) – układamy sylaby i wyrazy oraz je odczytujemy.

Rozwijamy sprawność ręki podczas wykonywania różnych prac plastyczno-technicznych.

W naszych pracach nie zabrakło malowania farbami, wycinania, rysowania pastelami, flamastrami czy klejenia.

Poznaliśmy taniec regionalny Szewc, umiemy razem go zatańczyć. Uważnie słuchamy melodii tańca, umiemy akcentować miary taktu.